Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

[164] Ελένη Κεφάλα: Χρονορραφία (Νεφέλη, 2013)


www.st-andrews.ac.uk
[αποσπάσματα]
σ’ όσ

ους      παί     ζουν

κου

τσό     στα     κε

νά

της     ιστ     ορ

ίας


*


η σκιά


μας ακολουθεί βήμα προς
βήμα. Μας συνοδεύει στη
δουλειά, στο σουπερμάρκετ,
στο περίπτερο. Παραμονεύει
στα φανάρια μετρώντας τα χι-
λιόμετρα ένα-ένα. Τις ανάσες
μας. Τις σκέψεις μας. Καρα-
δοκεί παντού και μας προσέ-
χει, μήπως κάποιος, κάπου,
καταλάβει και μας πει


*


αδέσποτα

ΙΙΙ
φτιάχνουμε στίχους
το πέρασμα του χρόνου
ν’ απαλύνουμε


*


παιχνίδια στην άμμο


άλλες φορές πάλι κατεβαί-
ναμε στην παραλία για να
φτιάξουμε πύργους με τους
τρύπιους κουβάδες μας κι
ύστερα να δούμε πέρα στα
βαθιά τους εχθρούς να φτά-
νουν ταξιδεύοντας στο χρόνο
με τις πανοπλίες τους


*


ακροβασίες

the others that are to follow me
the ties between me and them

μαθαίνουμε για σας, σε πο-
λυτελείς εκδόσεις συναντάμε
τα κατορθώματά σας να περ-
ριφέρονται περήφανα ανάμε-
σα σε δυσχερείς χρονολογίες
και δυσκολομνημόνευτες. Δια-
βάζουμε συχνά για σας, για
το απαράμιλλο σθένος και τις
ένδοξες νίκες σας, για την πά-
ντα έγκαιρη συνάντησή σας
με την Ιστορία – μας τυχαίνει
καμιά φορά να πέσει το μάτι
μας σε κάποια πάθη και λάθη
σας που περιφέρονται αδέ-
σποτα ανάμεσα στα διάκενα
της ιστορίας και τις χρυσές
σελίδες σας


*


ερωτήσεις


τι να περιμένουμε κάθε φορά
που ανοίγουμε το γραμμα-
τοκιβώτιο με τόση ευλάβεια,
όταν διαβάζουμε τα μέιλ με
τόση προσοχή; Γιατί κοιτάμε
το κινητό μας κάθε τόσο ανα-
μένοντας την επόμενη κλήση,
το επόμενο μήνυμα; Ποιος
αγγελιαφόρος έχει ξεμείνει
τόσα χρόνια και τι άραγε να
θέλει να μας πει;
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου